Ажурирања на Царинските регулативи

Бидете во тек со важни царински регулативи од целиот свет!

Регулаторните барања на царинските органи варираат од земја до земја низ светот. Често променливите, разновидни трговски регулативи и барања, создаваат комплексности и предизвици во меѓународниот транспорт.
Следните царински регулативи ќе Ви овозможат да:
  • Минимизирајте го непотребното транзитно време и доцнењето при царинење
  • Овозможете точна проценка на царински давачки
  • Намалете го или елиминирајте го можниот ризик од парични казни и пенали
  • Избегнувајте непотребен контакт со службата за грижа за корисници
Пред меѓународно испраќање
Пред меѓународно испраќање

Неопходно е испраќачите да спроведат сопствено истражување за да бидат запознаени со клучните извозни барања на земјата на потекло, барањата за увоз на земјата на дестинација и/или да побараат регулаторно советување од сопствените даночни/правни советници. Ова ќе го поддржи усогласувањето на испраќачот со релевантните регулативи на земјата, избегнувајќи потенцијални доцнења при царинење, парични казни и пенали од страна на регулаторните органи.
Иако ДХЛ Експрес обезбедува детали за некои значајни ажурирања на царинските регулативи кои можат да влијаат на нашите клиенти додека испраќаат со нас, ние топло препорачуваме да се повикате на официјалните локации на локалните царински органи за целосни информации.
Одрекување
Иако ги направивме сите обиди да се осигураме дека информациите кои се содржани овде се добиени, произведени и обработени од извори за кои се верува дека се веродостојни, не се дава никаква гаранција, изразена или применлива во однос на точноста, адекватноста, комплетноста, законитоста, веродостојноста или корисноста на такви информации.
Сите информации содржани овде се обезбедени на основа „како што е“. Во никој случај ДХЛ Експрес, неговите поврзани партнерства или корпорации во рамките на DHL Group, или неговите партнери, агенти или вработените, нема да бидат одговорни пред Вас или некој друг за која било донесена одлука или дејствие преземено врз основа на информациите содржани овде или за било какви последователни, посебни или слични штети, дури и ако се известени за можноста за таква штета.
Illustration of DHL Express transporting shipments around the world by plane
Кога Испраќате со ДХЛ
Наша работа е да бидеме подготвени за најновите царински регулативи. Кога креирате пратки во MyDHL+, ние ќе Ви помогнеме да обезбедите детали за пратката што го поддржуваат најефикасниот процес на царинење.
Датотека која може да се преземе
Прочитајте повеќе во нашите сеопфатни царински водичи и референтни материјали
Вратете се на почетокот