Ажурирања на Царинските регулативи – Среден Исток, Африка

Важни промени на царинските регулативи во Среден Исток, Африка

За: Испраќачи
Испраќање: Пакети
важност: Април 14, 2024

Што треба да знаете

Оманските царински власти бараат сите пратки до Оман, освен Бизнис-за-Бизнис (B2B), да го содржат Оманскиот број на граѓанска идентификација на увозникот како дел од царинската декларација за увоз.

Оманска царина    

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2024

Мароканските власти бараат од меѓународните испраќачи од бизнис до бизнис (B2B) да го дадат даночниот идентификациски број на мароканскиот увозник, познат и како Заеднички идентификатор на компанијата (ICE), за пратките испратени во Мароко.

Што треба да знаете

Меѓународните бизниси мора да го вклучат даночниот број на мароканскиот деловен приемник на царинските фактури.

Царинските власти на Мароко   

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Октомври 16, 2023

Намбијската управа за приходи го воведе Системот за верификација на трговијата (TVS).

Што треба да знаете

 • Испраќачите мора да обезбедат детали во комерцијалната фактура во согласност со регулаторните барања на Намбија.
 • Пратките со авансно плаќање треба да вклучуваат:
  • Извоз - "UCR" број (Уникатен број за пратката) на комерцијалната фактура
  • Извозници и увозници - Доказ за плаќање (ПОП) заедно со документите за испорака

Банка на Намбија/TVS  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Февруари 6, 2023

Што треба да знаете

 • Управата за приходи на Намибија (NamRA) бара даночен идентификациски број (TIN) за сите пратки до и од Намибија
 • Граѓаните и жителите на Намибија мора да бидат регистрирани во NamRA за да испраќаат и примаат пратки
 • Испраќачите кои сакаат да ги платат намибиските увозни царини и даноци (во име на примачот) мора да наведат TIN на царинската фактура
 • Примачите кои се одговорни за плаќање на увозните царини и даноци во Намибија, мора да го достават својот TIN директно на ДХЛ Експрес преку Е-мејл

NamRA  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2023

За пратките во Кенија кои содржат електрични машини и опрема, Кениската управа за борба против фалсификување бара увозна дозвола (ACA Permit) во која се наведува дека стоката е легитимна (не фалсификувана, лажна, пиратскa, итн.).

Што треба да знаете

Барањето за дозвола за увоз против фалсификување, може да се поднесе од:

 • Увозникот во Кенија
 • ДХЛ Експрес во име на увозникот во Кенија, за наплата на услугата

За да добиете помош при вадење за дозвола за увоз против фалсификување, јавете се на 0711-017120 екстензија 100 или Испратете ни е-мејл.

KenTrade   

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Февруари 1, 2023

Царинските органи на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ), бараат „Атест“ (декларација или доказ) за секоја царинска фактура со вредност од 10.000 AED или повеќе.

Што треба да знаете

 • Business-to-Business пратките, кои вклучуваат најмалку една царинска фактура со вредност од 10.000 AED или повеќе, мора да се достават за заверка до Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на ОАЕ (MOFAIC)
 • Испраќачот или примачот, може да се регистрира во Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на ОАЕ (MOFAIC) и да достави царински фактури за заверка
 • Не е потребна потврда пред испраќање на пратката. Потврдата може да се заврши или:
  • Пред пратката да биде дадена на ДХЛ Експрес
  • Или, во рок од 14 дена откако пратката е ослободена од страна на царина на ОАЕ

UAE MOFAIC    

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јули 1, 2022

Мароканските царински власти ги променија увозните регулативи за пратки од онлајн нарачки (производи купени преку Интернет од трговец на мало) со вредност од 125 USD или помалку.

Што треба да знаете

 • Потребна е формална царинска декларација
 • Ќе се применат давачки и даноци

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Февруари 1, 2022

Што треба да знаете

Властите за приходи во Танзанија, ја зголемија вредноста на де минимус (минимален вредносен праг до кој не се наплаќаат давачки или даноци) на 50 УСД и го отстранија формалниот услов за увоз на овие пратки.

Вратете се на почетокот