Ажурирања на Царинските регулативи – Европа

Важни промени на царинските регулативи во Европа

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2024

Што треба да знаете

Swiss customs duty rates are set to zero for most imports from any origin consisting of:

 • Industrial products, such as mineral products, chemicals, plastics
 • Consumer goods, such as bicycles, household appliances, clothing

Switzerland Federal Tax Administration    

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2024

Што треба да знаете

Swiss Federal Council increased Value Added Tax (VAT) rates.

Switzerland Federal Tax Administration    

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2024

Што треба да знаете

The Swiss Harmonized System (HS) codes (also known as commodity and item code) have been changed.

Switzerland Federal Office for Customs and Border Security    

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2024

Што треба да знаете

Пратките со вредност под 350 NOK повеќе не се ослободени од царинска декларација. Сите стоки увезени во Норвешка ќе подлежат на ДДВ.

Норвешка даночна управа  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2024

Што треба да знаете

Норвешките власти бараат од меѓународните онлајн продавачи/е-платформи и пратки од бизнис до потрошувачи да се регистрираат за VOEC (ДДВ за е-трговија), доколку испорачуваат стоки во Норвешка во вредност од повеќе од 50.000 NOK годишно.

Онлајн продавачите/Е-платформите мора да го достават електронски својот VOEC број на ДХЛ со деталите за фактурата.

Норвешка даночна управа   

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јуни 23, 2023

Што треба да знаете

 • The Европска Унија (EU) and the Велика Британија have imposed sanctions on the import of certain iron and steel products processed in a third country incorporating iron and steel products originating in Русија.
 • Importers of goods within the scope of these sanctions will be required to provide evidence of origin.

European Union Law  

GOV.UK  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Октомври 1, 2023

Што треба да знаете

Европска Унија (EU) воведе нова регулатива позната како Механизам за прилагодување на границите на јаглеродот (CBAM).

Ако сте увозник кој увезува CBAM стоки, запознајте се со правилата на Комисијата на ЕУ поврзани со увозот на овие стоки.

Европска комисија  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јули 1, 2023

Странските онлајн трговци на мало се одговорни за наплата на данок на стоки и услуги (GST) за сите стоки увезени во Џерси.

Што треба да знаете

Странските онлајн трговци мора:

 • Регистрирајте се со Џерси
 • Наплатете GST на местото на стоката купена преку Интернет од граѓанин на Џерси

Информации и јавни услуги за островот Џерси  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: март 21, 2023

Царинската управа на Португалија ќе примени дополнителна наплата на пратките што содржат стока со вкупна вредност од 150 евра и помалку.

Што треба да знаете

 • Оваа наплата се применува за пратки од бизнис-до-бизнис и од бизнис-до-клиенти
 • Царинските фактури треба да вклучуваат трошоци за транспорт и инкотерм.
 • Дополнителните трошоци ќе бидат вклучени во вкупниот данок на додадена вредност (ДДВ)

За: Испраќачи
Испраќање: Пакети
важност: март 1, 2023

Системот за контрола на увозот (ICS) е систем за безбедносна проверка на Европска Унија за стоки наменети за (или кои транзитираат преку) ЕУ, Швајцарија и Норвешка.

Што треба да знаете

За пратки до (или кои транзитираат преку) Европска Унија, Швајцарија и Норвешка, ICS бара електронски преглед на деталите за пратката

 • Во земјата од каде се испраќа пратката
 • Пред да се утоварат пратките во авионите
 • Пред пристигнување

Што значи ова за Вас

Една од најважните работи што можете да ја направите за Вашата пратка да помине брзо при процесот на безбедносна царинска проверка и царинење, е точно да ги опишете ставките на Вашата пратка (детална содржина на стоката) кога креирате пратка во MyDHL+

Што ДХЛ Експрес прави за да Ви помогне

 • Ние користиме динамични, флексибилни авионски рути за секогаш да обезбедиме најбрзо можно транзитно време. Тоа значи дека прописите за царинска безбедносна контрола може да влијаат на пратките од која било земја на испраќање и до која било дестинација, во зависност од рутата.
 • Информациите за Вашата пратка ние ги проследуваме по електронски пат до царинските органи пред пратките да бидат утоварени во авионите

Дознајте повеќе за Царинењето
Ажурирања на Системот за контрола на увозот  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: мај 1, 2022

Турските царински власти го променија прагот за проценка на данок што се применува за увезената стока.

Што треба да знаете

 • За увоз од Бизнис до Бизнис (B2B) со вредност до 22 ЕУР ќе се пресметува фиксна ДДВ стапка на пратките испратени од:
  • Земји од Европска Унија - 18% данок
  • Земји кои не се членки на Европска унија - данок од 30%.
 • За увоз од Бизнис до Потрошувач (B2C) со вредност до 150 ЕУР ќе има фиксна ДДВ стапка од 30% што се применува на пратките.

За пратки чија вредност е поголема од 150 ЕУР, се бара Назначениот увозник да го овласти ДХЛ да:

 • Оцаринете пратки во нивно име
 • Потпишете и вратете формална потврда преку е-меил до ДХЛ

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2022

Што треба да знаете

Француските царински власти воведоа промена во процесот на наплата на данокот на додадена вредност на увозот (ДДВ), познат како Сметководство за одложено плаќање на ДДВ (PVA)

 • Промената е применлива за сите бизниси кои дејствуваат како регистрирани увозници во Франција
 • Износот на ДДВ сега ќе биде прeсметан и фактуриран на регистрираните увозници од страна на Француските Власти и повеќе нема да се наплаќа при обработка на секоја увозна пратка
 • Ова не се однесува на физички лица кои увезуваат лични работи или за пратки кои содржат документи
 • Бизнисите кои не се членки на ЕУ треба да се консултираат со својот даночен/правен советник во врска со нивните обврски, вклучително, на пример, ако треба да назначат фискален претставник за управување со процесот на PVA

Испраќачи

 • Ако испраќачот дејствува како Регистриран Увозник во Франција, тогаш испраќачот мора јасно да ги наведе информациите за Регистриран Увозник во комерцијалната фактура, вклучувајќи:
  • Податоци за фирмата (Име, Адреса, Контакт информации)
  • Француски даночен број
  • ЕУ ЕОРИ број (регистарски број на увозникот)
 • Доколку испраќачот НЕ дејствува како Регистриран Увозник во Франција, тогаш ДХЛ ќе ја подготви царинската декларација во име на примачот според стандардниот процес на увоз.

Царински Власти во Франција  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јули 1, 2021

Што треба да знаете

 • Властите на ЕУ го укинаа ослободувањето од увозен ДДВ за стоки до 22 евра од 1 јули 2021 година
 • Сите комерцијални пратки кои се увезени во ЕУ, подлежат на ДДВ и потребна е формална царинска декларација
 • Едношалтерски систем за увоз (IOSS) е нов (опционален) модел за наплата на ДДВ за онлајн продавачи и онлајн платформи, за трансакции од бизнис-до-потрошувач на стоки со вредност до 150 ЕУР

Испраќачи

 • IOSS испраќачи - онлајн продавачот го наплаќа ДДВ-то во моментот на купувањето и го плаќа ДДВ-то директно на даночниот орган во ЕУ преку месечна пријава за ДДВ. Важно: испраќачот мора да достави IOSS идентификациски број на ДХЛ со информации за пратката.
 • За испраќачи кои не се регистрирани во IOSS - ДДВ се наплаќа при увоз
 • И за испраќачи кои се регистрирани и за испраќачи кои не се регистрирани во IOSS –  се применуваат стандардни ДХЛ царински услуги и давачки

Примачи

Доколку примачот е одговорен за плаќање на ДДВ (или други поврзани Царински Давачки):

 • Иматели на ДХЛ сметка - ДХЛ ќе ја задолжи сметката
 • За оние кои немаат сметка во ДХЛ - ДХЛ ќе испрати линк за онлајн плаќање

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2021

Како дел од излегувањето на Обединетото Кралство од Европската унија (познато како Брегзит), беше постигнат договор што ги регулира трговските односи. Од 1 јануари 2021 година, Обединетото Кралство повеќе не е дел од единствениот пазар на ЕУ и царинската унија на ЕУ.

Што треба да знаете

 • Царински формалности, давачки и даноци, се применуваат при испорака на стоки помеѓу ЕУ и Обиденетото Кралство
 • За да имате корист од трговскиот договор ЕУ-Обединето Кралство „нулта тарифа“ (нула царински давачки), потребен е доказ за земјата на потекло на стоката и „изјавата за потекло“ мора да биде вклучена во комерцијалната фактура

Испраќачи

 • Целосна и соодветна царинска фактура (комерцијална/профактура) ќе помогне за обезбедување на непречно царинење.
 • Ако испраќачот од Обединето Кралство дејствува како Регистриран Увозник во ЕУ, тогаш испраќачот мора јасно да ги наведе информациите за Регистриран Увозник во комерцијалната фактура, вклучувајќи:
  • Податоци за фирмата (Име, Адреса, Контакт информации)
  • Локален ДДВ број (на ЕУ земјата на дестинација)
  • ЕОРИ број (регистарски број на увозникот)

Примачи

 • Може да се применат Увозни Царински давачки и даноци (или други поврзани царински давачки)

Веб страна на Владата на Велика Британија  
Царински процедури во ЕУ  


Вратете се на почетокот