Ажурирања на Царинските регулативи – Азија Пацифик

Важни промени на царинските регулативи во Азија Пацифик

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2024

Онлајн пазарите што снабдуваат стоки со ниска вредност (LVG) на малезиските граѓани мора да се усогласат со барањата на малезиската влада пред и по испораката на стоки, доколку ги исполнуваат наведените критериуми.

Што треба да знаете

„Малезиската влада бара онлајн пазарите што испраќаат стоки со мала вредност од 500.000 MYR годишно на малезиските граѓани да добијат регистарски број (наведен како LRN) и да се усогласат со критериумите за плаќање данок на промет при испорака на стоки.

При испорака со DHL Express:

Онлајн пазарите мора да го вклучат регистарскиот број (LRN) на царинските фактури“.

Царина на Малезија  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Октомври 17, 2023

Што треба да знаете

Индонезиските власти бараат меѓународните онлајн пазари да го регистрираат нивниот бизнис кај властите на земјата, доколку испорачуваат повеќе од 1.000 пратки годишно во Индонезија.

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јануари 1, 2023

Управата за внатрешни приходи на Сингапур има ново барање за онлајн платформи (исто така познати како меѓународни добавувачи) кои продаваат:

 • Стоки со ниска вредност (ставка со вредност до 400 SGD) до Сингапур, со продажба што надминува 100.000 SGD годишно
 • И глобалниот приход од продажба надминува 1 милион SGD годишно

Што треба да знаете

Онлајн платформите кои ги исполнуваат критериумите мора:

 • Пријавете се за регистарски број за Даноци на стоки и услуги за меѓународни добавувачи во Сингапур (GST).
 • Соберете го Данокот на стоки и услуги (GST) од продажбата на секој артикл со вредност до 400 SGD во моментот на купување од страна на клиентот
 • Вклучете ги информациите кога подготвувате пратка со ДХЛ, а исто така и на Комерцијалната Фактура:
  • Регистарски број за GST во Сингапур
  • Индикација дека наплатата на GST е завршена во моментот на купувањето за секоја ставка

Управа за внатрешни приходи на Сингапур   

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Јули 1, 2022

Што треба да знаете

Тајванските царински органи бараат проверка на автентичноста на пратките пред царинење за пратките кои влегуваат во Тајван (Пратки од бизнис-до-потрошувач и од потрошувачи-до-потрошувач) преку апликацијата за Проверка на автентичноста со Вистинско Име на Тајван (EZWay).

 • Примачите мора да ја преземат апликацијата EZWay и да го регистрираат својот мобилен телефонски број
 • Примачите мора да обезбедат автентичност за секоја пратка пред царинење

Кога креирате пратки со ДХЛ

 • Испраќачите мора да го обезбедат бројот на мобилниот телефон и е-маилот на примачот во Тајван
 • ДХЛ ќе ги извести примачите во Тајван да ја потврдат автентичноста на пратката

Министерство за финансии на Тајванска царинска управа  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Извози Јануари 1, 2022, Увози Потребно е да се утврди

Што треба да знаете
 • Кинеските царински власти воведоа промени за пратките од Категорија Ц (неформални)
 • Тоа се пратки со вредност на содржината до 5.000 CNY кои не се опфатени со други царински категории (А, Б, Д) според Кинеската дефиниција
 • Бизнис-до-бизнис (B2B) и извоз Бизнис-до-потрошувач (B2C) за пратките од категорија Ц, ќе биде потребно до дванаесет дополнителни ставки во комерцијалната фактура во зависност од видот на стоката (број на тарифен код) што се испраќаат за извозна и увозна декларација (од/до Кина)
 • Елементите на податоци варираат во зависност од Тарифниот Код и може да вклучуваат, но не се ограничени на:
  • Назив на стоката
  • Тарифен број
  • Назив на брендот
  • Модел
  • Материјал
  • Употреба
 • Дополнително, за пратките Бизнис-до-бизнис (B2B) и за извоз Бизнис-до-потрошувач (B2C) ќе биде потребен код на USCI (Унифициран идентификатор на социјален кредит) на:
  • Испраќач од Кина (на испраќачи од Кина кои извезуваат во остатокот од светот) или
  • Примач во Кина (или примачи во Кина кои увезуваат од остатокот од светот)

Видете ги царинските тарифни кодови во Кина  

За: Испраќачи, Примачи
Испраќање: Пакети
важност: Август 1, 2021

Индонезиските царински органи бараат Даночен идентификациски број за сите меѓународни пратки (увоз во Индонезија и извоз од Индонезија).

Што треба да знаете

 • Бизнисите мора да обезбедат Индонезиски Даночен идентификациски број (NPWP - Nomor Pokok Wajib Pajak)
 • Физичките лица мора да обезбедат еден од следните идентификациски броеви:
  • Индонезиски Даночен идентификациски број (NPWP) (преферирана опција)
  • Индонезиски Идентификациски број (NIK - Nomor Induk Kependudukan) за државјани на Индонезија
  • Број на пасош, само за странци

Пред креирање на ДХЛ пратка

 • Пожелно е да се обезбеди Индонезиски идентификациски број и да се додаде во деталите за пратката

Царина на Индонезија  

Вратете се на почетокот