Контроли за извоз и Санкции

Обединетите нации (ОН), Европската унија (ЕУ) и многу држави воведоа санкции (исто така наречени „санкции на Земја“ или „ембарга“) кои ја ограничуваат трговијата со одредени земји или територии. Санкциите може да вклучуваат ембарго за оружје и други економски мерки како што се ограничувања на увозот и извозот.
  • Политиката на DHL е да ги почитува важечките закони за меѓународна трговија, вклучувајќи ги релевантните ограничувања за извозните контроли и санкции.
  • Непочитувањето може да ги изложи ДХЛ Експрес и неговите клиенти на големи кривични и граѓански казни, како и нарушување на угледот.
  • Паралелно со нашите мерки за трговска усогласеност, ДХЛ воопшто не прифаќа плаќање за пратки (или други трансакции) надвор од САД, во американски долари, за земји санкционирани од САД. (i.e. Белорусија, Crimea, Куба, Иран, Северна Кореја, Русија и Сирија).
Затоа, ДХЛ Експрес бара за сите пратки до Земји под висок ризик да:
  • Придружено со Писмо за Обештетување (LOI) потпишано од испраќачот
  • Проверено пред извозот од земјата на потекло
  • Предмет на засилена проверка која може да вклучува физички преглед
ДХЛ Одговорности
ДХЛ Експрес врши Проверка за забранети содржини за сите пратки што се транспортираат во неговата мрежа.
  • Проверката е направена за да се осигура дека ДХЛ Експрес е усогласен со важечките закони и прописи, но не и во име на клиентите.
  • ДХЛ Експрес не може да дејствува како извозник за целите на Контролата на извозот, ниту да класифицира стоки или да аплицира за извозни дозволи.
Вратете се на почетокот