FAQs – Sledovanie a monitorovanie

Z prevádzkových dôvodov DHL cyklicky využíva prvé použité voľné čísla nákladových listov. Niekedy sa môže stať, že v našom systéme ostanú údaje k dvom zásielkam, ktoré boli prepravené pod tým istým leteckým nákladovým listom. DHL pracuje na odstránení takýchto mätúcich záznamov a chceme vás uistiť, že napriek duplicitným informáciam, vaša zásielka mieri do správneho miesta určenia a bude jej venovaná rovnaká pozornosť ako ktorejkoľvek inej zásielke v našej sieti.
Väčšinou k tomu dôjde pokiaľ informácie, ktoré máme, nie sú dostatočné k sledovaniu vašej zásielky. Napríklad, môže ísť o nesprávnu adresu a potrebujeme doplňujúce informácie. Problém je možné vyriešiť veľmi rýchlo, stačí sa obrátiť na zákaznícky servis.
Na stránke sa zobrazuje miesto doručenia a vyzdvihnutia pobočky, ktorá túto oblasť obsluhuje. Uisťujeme vás, že vaša zásielka je doručovaná do príslušného miesta určenia, ktoré ste uviedli pri vyplňovaní nákladového listu.
U zásielok, ktoré ešte neboli doručené, si môžete nastaviť zasielanie informácii o aktuálnom stave zásielky prostredníctvom e-mailu alebo SMS/textovej spávy. Tak ušetríte čas, lebo sa nemusíte kvôli sledovaniu zásielky znova pripojiť k internetu.
Za určitých podmienok áno, ale dôrazne doporučujeme si číslo zásielky zaznamenať. Pokiaľ však máte referenčné číslo odosielateľa, môžete použiť náš systém pre sledovanie podľa referencie odosielateľa, inak sa obráťte na zákaznícky servis.
Späť na začiatok