Câu hỏi thường gặp – Lô hàng trả về

Có, Anh/Chị sẽ cần một máy in để in nhãn( và các chứng từ gửi hàng khác) nếu:

 

  • Anh/Chị là người trả lại lô hàng và không đưa ra một nhãn trước.
  • Anh/Chị đang tạo một lô hàng và kế hoạch để kèm theo một nhãn gửi lại và các tài liệu trong lô hàng.

 

Anh/Chị không cần máy in nếu:

 

  • Anh/Chị chỉ gửi thư cho nhãn gửi lại và chứng từ gửi hàng đến một ai đó.
Trở lên đầu trang