Најчесто поставувани прашања – Онлајн испорака

Тежини и димензии

Точноста на податоците е важна, затоа ако треба да прецизирате, Ве молиме бидете што е можно поточни.

  • ДХЛ ги мери димензиите и тежината на сите пратки, откако ќе пристигнат во нашата канцеларија.
  • Ако Вашата пресметана тежина и димензии се неточни, може да резултира со дополнителни трошоци.


Пакување

Да Пакувањето на вашите пакети со соодветни материјали и соодветно внимание ни овозможува да бидеме сигурни дека пратките ќе пристигнат безбедно и неоштетени.


Печатење товарни листови и документи

Повеќето пребарувачи отвораат нов таб или прозорец да овозможат печатење на товарниот лист во PDF формат. Можеби треба да ги проверите поставките на пребарувачот, за да бидете сигурни дека MyDHL+ не е блокиран или дали е во листата на доверливи страни.

Internet Explorer

  1. Open Settings/Internet Options
  2. Select Security tab
  3. Click the green checkmark Trusted Sites
  4. Click the Sites button
  5. Enter https://mydhl.express.dhl and click Add

Microsoft Edge

  1. Откако ќе кликнете Печати на екранот, ќе добиете известување дека pop-up-от mydhl.express.dhl е блокиран.
  2. Кликнете на Секогаш Дозволи (Always allow)
Доколку поставките на Вашиот пребарувач се точни и сѐ уште не можете да добиете слика за печатење, Ве молиме контактирајте нѐ на 15333 или (02) 2 581 581.


Откажување на пратки

Вратете се на почетокот