FAQs – Carine i takse

Obračun carina zavisi, u većini zemalja, od procenjive vrednosti pošiljke. Za potrebe ovog obračuna, roba koja podleže carinama dobija klasifikacionu šifru koja je poznata kao šifra Harmonizovanog sistema, koja određuje primenljivu stopu carine. Ovaj sistem je višenamenska međunarodna nomenklatura proizvoda koju je razvila Svetska carinska organizacija i nastavlja da se razvija.
 • Sve vrste pošiljaka (uključujući poklone, uzorke i robu za popravku) prolaze kroz proces uvoznog carinjenja u skladu sa carinskim propisima u zemlji odredišta. Pošiljka se carini na osnovu vrste robe, zemlje porekla, vrednosti i količine.
 • Paketi koji sadrže carinsku robu podležu placanju uvoznih dažbina kada se transportuje preko medunarodnih granica.
Biće vam potreban DHL nalog da bi platili poreze i takse u ime primaoca.

Carinski zvaničnici u zemlji u koju se pošiljka dostavlja određuju da li se carina i porezi naplaćuju kad paket stigne u zemlju.

 • Ovo se bazira na informacijama koje se nalaze na etiketi (ili tovarnom listu) kao I na carinskoj dokumentaciji – posebno na osnovu sadržaja pošiljke, procijenjene vrednosti i težine.
 • Carinski troškovi i porezi se primjenjuju na pakete koji dolaze iz inostranstva, a ne naplaćuju za sve vrste proizvoda.
Da, uvozne carine se obično ne primenjuju na pakete koji putuju unutar carinske unije, kao što je Evropska unija. Međutim, porezi mogu biti primenljivi.

Online naručena roba

On line prodavnica ima ugovor sa DHL-om za isporuku robe naručene putem interneta.
 • Uvozne carinske dažbine uglavnom nisu uračunati u cenu robe koju ste naručili online.
 • When purchasing goods online, some or all of these goods may not originate in the country you reside in.
 • Kada se roba ne transportuje u domaćem saobraćaju (unutar vaše zemlje) ili unutar jedne carinske unije, kao što je Evropska Unija, vi ste u obavezi da platite uvozne dažbine (carina i porez) koji su u skladu sa lokalnim carinskim zakonom.
 • Kako biste DHL kurirskoj službi omogućili dostavu u najkraćem roku potrebno je sprovesti uvozni carinski postupak i platiti uvozne carinske dažbine na carinsku vrednost robe.
 • DHL je u mogućnosti da oslobodi I dostavi pošiljku nakon evidentiranja uplate uvoznih dažbina.

Iako ste naručili i platili robu online, roba je i dalje predmet uvoznog carinskog postupka. Carinjenje zavisi od:

 • Zemlje porekla
 • Vrednosti robe koja uključuje i transportne troškove
 • Količine robe

Svaka zemlja ima svoj carinski zakon i uvozne dažbine za različitu vrstu robe i vrednosti koje su propisane lokalnim carinskim zakonom. DHL, kao i sve ostale međunarodne transportne kompanije, mora da se prilagodi lokalnim carinskim propisima i da osigura plaćanje uvoznih carinskih dažbina po prispeću pošiljke.

Nećete plaćati DHL-u dalje troškove isporuke. Zapravo, vi imate obavezu plaćanja uvoznih dažbina, carine i poreza, kao i drugih uvoznih troškova koji se odnose na carinjenje u vašoj zemlji, a u skladu sa lokalnim carinskim regulativama.
Sve vrste pošiljaka (uključujući poklone, uzorke i robu za popravku) prolaze kroz proces uvoznog carinjenja u skladu sa carinskim propisima u zemlji odredišta. Pošiljka se carini na osnovu vrste robe, zemlje porekla, vrednosti i količine. U obavezi ste da platite uvozne carinske dažbine ukoliko je vrijednost pošiljke koja je poslata kao poklon veća od vrijednosti koja je propisana carinskim zakonom.
Svaka zemlja ima ograničenja za uvoz robe za lične potrebe. To je zbog izbegavanja zloupotrebe i da bi se napravila razlika u uvozu za ličnu i komercijalnu upotrebu.

U zavisnosti od vrednosti i vrste robe koja se uvozi možete očekivati sledeće:

 • Uvozne carinske dažbine (procenat od vrednosti pošiljke i cene prevoza)
 • Lokalni porez
 • Troškove usluge carinjenja
 • Sve regularne troškove, ukoliko su primenljivi
Povratak na vrh