FAQs – Praćenje i nadgledanje

Kada istroši sve kombinacije brojeva, kompanija DHL periodično počne ponovo da koristi iste kombinacije za brojeve tovarnih listova. Zbog toga se dešava da u sistemu postoje dva ista broja tovarnih listova koji važe za dve različite pošiljke. Kompanija DHL neumorno pokušava da otkloni ovakve greške u sistemu, ali vas uveravamo da, bez obzira na zbunjujuće podatke, vaša pošiljka putuje do pravog odredišta i da se transportuje prema istim standardima koji važe za svaku pošiljku u našem sistemu.
Ovakva instrukcija se uglavnom javlja u situacijama kada su date informacije nedovoljne da bismo pratili vašu pošiljku. Može se desiti da je naznačena adresa pogrešna ili da su nam jednostavno potrebne dodatne informacije. Molimo vas da kontaktirate Odeljenje za rad sa strankama.
Destinacije preuzimanja i dostave pošiljaka koje rezultati pretrage pokazuju zasnivaju se na lokaciji servisnih stanica kroz koje pošiljka prolazi na putu ka odredištu. Molimo vas da budete sigurni da će vaša pošiljka stići na adresu koju ste nam dali kada ste popunjavali tovarni list vaše pošiljke.
Navedeni status daje naznaku carinskog postupka na odredištu. Molimo Vas da kliknete na Saznajte više (+) kako biste videli dodatno dostupne informacije. Ova informacija vam omogućava rano saznanje o eventualnim dodatnim informacijama potrebnim za postupak carinjenja.
Postoji pod određenim uslovima. Savetujemo vam da uvek zapišete broj tovarnog lista, ali ukoliko imate račun u DHL-u, možete da koristite naš Sistem za praćenje pošiljaka pomoću broja računa pošiljaoca (Shipper’s Reference Tracking Service). Ukoliko nemate račun u DHL-u, molim vas da kontaktirate Odeljenje za rad sa strankama.
Povratak na vrh