FAQs – Online slanje

Težine i dimenzije

Tačnost je važna, pa ako morate da procijenjujete, pokušajte da budete što tačniji.

  • DHL mjeri težinu i dimenzije svih pošiljaka kada stignu u naše servisne centre.
  • Ako težina koju ste procijenili nije tačna, to može dovesti do dodatnih troškova.


Pakovanje

Da Da bi vaše pošiljke stigle na odredište sigurno i neoštećeno moraju da budu pažljivo upakovane u odgovarajuće materijale.


Etikete i dokumantacija za štampu

Većina pretraživača otvara novu karticu ili prozor da bi omogućila štampanje PDF nalepnice. Možda ćete morati da proverite postavke pregledača da biste bili sigurni da MyDHL+ nije blokiran ili da je pouzdana internet stranica.

Internet Explorer

  1. Otvori Postavke/Internet opcije (Settings/Internet Options)
  2. Izaberite karticu Bezbednost (Security)
  3. Kliknite na zelenu kvačicu Pouzdane internet stranice (Trusted Sites)
  4. Kliknite na dugme Stranice (Sites)
  5. Upišite https://mydhl.express.dhl i kliknite Dodaj

Microsoft Edge

  1. Na ekranu Print (Odštampaj), nakon što kliknete na Print (Štampanje), dobićete iskakajuće upozorenje da je mydhl.ekpress.dhl blokiran.
  2. Kliknite na Always allow (Uvek dozvoli)
Ako su podešavanja vašeg pretraživača ispravna i još uvek niste u mogućnosti da dođete do ekrana za štampanje, kontaktirajte nas na 381 11 310 55 00.


Otkazivanje pošiljke

Povratak na vrh